Inwestycje w infrastrukturę sportową i rekreacyjną w latach 2007-2013 na terenie miasta i gminy Sokółka

Roczniki naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, Numer 9 (2013) s. 182-186
Bogdan Olszewski, Tomasz Fiłonowicz, Ewa Kulikowska, Malgorzata Olszewska

 

do góry