Profil typu psychologicznego i stosunek do Biblii duchownych diecezjalnych i zakonnych w Polsce - badania pilotażowe

Studia Redemptorystowskie, Numer 15 (2017) s. 619-645
Władysław Chaim

 

do góry