Ornamentalizm we współczesnym malarstwie rosyjskim : teoria i praktyka artystyczna

Irydion. Literatura-Teatr-Kultura, Tom 3, Numer 1 (2017) s. 79-96
Grażyna Bobilewicz

 

do góry