Miejsce i funkcje muzyki w życiu zesłańców syberyjskich : na podstawie relacji pamiętnikarsko-wspomnieniowych Szymona Tokarzewskiego

Irydion. Literatura-Teatr-Kultura, Tom 3, Numer 1 (2017) s. 97-113
Kazimiera Zdzisława Szymańska

 

do góry