Miłosne „tremolando” : erotyczna dźwiękosfera w wybranych wierszach Tytusa Czyżewskiego, Brunona Jasieńskiego i Anatola Sterna

Irydion. Literatura-Teatr-Kultura, Tom 3, Numer 1 (2017) s. 219-230
Grażyna Pietruszewska-Kobiela

 

do góry