Innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2014 w przekroju regionalnym

Zarządzanie. Teoria i Praktyka, Numer 4 (18) (2016) s. 49-57
Alfreda Kamińska

 

do góry