Osada z okresu wpływów rzymskich w Otłoczynie, pow. Toruń.

Z Otchłani Wieków : pismo poświęcone pradziejom Polski, Tom 20, Numer 11-12 (1951) s. 204

 

do góry