O nieateistycznym i akosmicznym charakterze panteistycznej filozofii Spinozy według Salomona Majmona

Studia z Historii Filozofii, Tom 6, Numer 3 (2015) s. 145-161
Dorota Brylla

 

do góry