Kapitał i balast wieku dziewiętnastego w kulturze

Rocznik Historii Sztuki, Tom 13 (1981) s. 217-218
Jan Białostocki

 

do góry