Akademickie biura karier i ich rola w poradnictwie zawodowym dla studentów

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Tom 26 (1) (2018) s. 111-121
Agnieszka Nymś-Górna, Anna Sobczak

 

do góry