Integracyjne podejście do systemu prawa. Uwagi o pracy Marii A. Kapustiny, "Prawne regulowanie. Podejście systemowe" ("Правовое регулирование: Системный подход", Sankt-Petersburg 2017, s. 273)

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Tom 26 (1) (2018) s. 193-200
Piotr Szymaniec , Maria A. Kapustina (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Maria A. Kapustina, "Правовое регулирование: Системный подход", Sankt-Petersburg 2017

 

do góry