Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Tom 24 (3) (2017) s. 9-26
Andrzej Szczepański

 

do góry