Opłaty, świadczenia pieniężne i inne finansowe instrumenty regulacji zaspokojenia potrzeb socjalnych i kulturalnych ludności

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 115 (1992) s. 27-44
Jan Sobiech, Janusz Wierzbicki

 

do góry