Problemy metodologiczne futurologii jako „dyscypliny naukowej” 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, Numer 61 (2017) s. 99-112
Arkadiusz Kołodziej

 

do góry