Role społeczne współczesnych polskich seniorów w świetle wyników badań 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, Numer 61 (2017) s. 77-97
Magdalena Wieczorkowska

 

do góry