Między strategią a przypadkiem – postrzeganie karier przez młodych pracowników 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, Numer 61 (2017) s. 43-60
Aleksandra Piekarska

 

do góry