Dwugłosowe msze na chór męski ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 41, Numer 1 (160) (1996) s. 91-112
Jerzy Morawski

 

do góry