Powtórzenia w wypowiedziach determinowanych gatunkowo u pacjentów z otępieniem alzheimerowskim

Logopedia, Tom 43-44 (2014-2015) s. 335-345
Aneta Domagała

 

do góry