„Mimo geniuszu to człowiek, tylko człowiek...” – wizerunek artysty w dramacie Jarosława Iwaszkiewicza Lato w Nohant

Język. Religia. Tożsamość, Numer 2(16) (2017) s. 125-140
Maria Maczel

 

do góry