„Próżność matczyna i miłość matczyna – jedność”. Obraz relacji rodzinnych w Matce Ignacego Maciejowskiego-Sewera

Język. Religia. Tożsamość, Numer 2(16) (2017) s. 141-154
Joanna Rutkowska

 

do góry