Transformations of the cultural landscape of Donbas during the armed conflict 2015–2017

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 6 (2017) s. 305-326
Liubov Slyvka, Roman Slyvka, Yaroslava Atamaniuk

 

do góry