Zarządzanie talentami na przykładzie Wojskowych Zespołów Sportowych oraz Wojskowych Centrów Szkolenia Sportowego = The Talent Management Based on the Example of Military Sports Teams and Military Sports Training Centers

Quality in Sport, Tom 1, Numer 4 (2015) s. 18-27
Łukasz Malinowski

 

do góry