Uczniowskie kluby sportowe w Polsce w świetle obowiązujących uregulowań prawnych oraz orzecznictwa sądów powszechnych = Students Sports Clubs in Poland in the Light of Existing Legislation and Legal Regulation of General Court Jurisdiction

Quality in Sport, Tom 1, Numer 4 (2015) s. 54-62
Aneta Rejman

 

do góry