Ustawa o sporcie w świetle opinii instruktorów fitness i trenerów personalnych = The Law on Sport in the Light of the Opinion of the Fitness Instructors and Personal Trainers

Quality in Sport, Tom 3, Numer 1 (2017) s. 36-47
Patrycja Proskura, Kazimierz Witkowski

 

do góry