Aktywność sportowa polskich biegaczy i wynikający z niej potencjał marketingowy = Activity of Polish Runners and the Resulting Marketing Potential

Quality in Sport, Tom 3, Numer 2 (2017) s. 20-30
Zygmunt Waśkowski, Anna Jasiulewicz

 

do góry