Identyfikacja modelu efektywnego współdziałania w pozycjonowaniu gry w piłce siatkowej = Identification of Effective Cooperation Model in the Game Positioning in a Volleyball Game

Quality in Sport, Tom 3, Numer 3 (2017) s. 25-41
Leszek Mazur

 

do góry