Networking w zarządzaniu relacjami z rynkiem usług sportowo-rekreacyjnych = Networking in Management of Relationships with the Sports and Leisure Service Market

Quality in Sport, Tom 3, Numer 4 (2017) s. 22-30
Agnieszka Widawska-Stanisz

 

do góry