"Trudności dzieci w posługiwaniu się kodem językowym. Metody terapii", Janina Jolanta Sazon-Brykajło, Kraków 2009 : [recenzja]

Biuletyn Logopedyczny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Numer 1(23) (2009) s. 67-69
Urszula Mirecka , Janina Jolanta Sazon-Brykajło (aut. dzieła rec.)

 

do góry