"Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym. Segmentalna i suprasegmentalna specyfika ciągu fonicznego a zrozumiałość wypowiedzi w przypadkach dyzartrii w mpd", Urszula Mirecka, Lublin 2013 : [recenzja]

Logopedia, Tom 43-44 (2014-2015) s. 429-432
Danuta Pluta-Wojciechowska , Urszula Mirecka (aut. dzieła rec.)

 

do góry