Apostołowie dowodem boskości Jezusa (Mt 10, 2)

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 22, Numer 2 (2014) s. 119-138
Mirosław Rucki

 

do góry