Nauka Orygenesa o grzechu

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 22, Numer 2 (2014) s. 139-176
Michał Chłopowiec

 

do góry