„Nie jesteśmy prorokami nieszczęścia” czyli inspiracje homiletyczne Dokumentu z Aparecidy

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 22, Numer 2 (2014) s. 215-224
Rafał Kowalski

 

do góry