Wybrane aspekty odnowy liturgii w teologicznej refleksji Josepha Ratzingera pięćdziesiąt lat od zakończenia II Soboru Watykańskiego

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 24, Numer 1 (2016) s. 89-110
Paweł Beyga

 

do góry