Ty będziesz nazywał się Kefas (J 1, 42). Kefas i inne aramejskie osobowe nazwy własne w greckim tekście Nowego Testamentu

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 24, Numer 2 (2016) s. 7-22
Piotr Ostański

 

do góry