Uzdrowienie niewidomego – podwójny dowód boskości Jezusa Chrystusa

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 24, Numer 2 (2016) s. 23-38
Mirosław Rucki

 

do góry