Dogmat chalcedoński syntezą wcześniejszych formuł dogmatycznych i punktem odniesienia przyszłych

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 24, Numer 2 (2016) s. 55-72
Piotr Liszka

 

do góry