Księgi parafialne w świetle obowiązujących przepisów

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 24, Numer 2 (2016) s. 167-184
Jerzy Adamczyk

 

do góry