Działalność metropolity Szeptyckiego na rzecz zjednoczenia Cerkwi

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 24, Numer 2 (2016) s. 185-202
Adam Kubasik

 

do góry