Sprawozdanie z I Kongresu Teologii Praktycznej pt. „Polska krajem misyjnym?”, Warszawa, 19–21 września 2016

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 24, Numer 2 (2016) s. 239-241
Bogdan Giemza

 

do góry