Kontemplacja i racjonalność. Sakralny wymiar teologii

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 25, Numer 1 (2017) s. 19-34
Janusz Królikowski

 

do góry