Soborowe czyny żeńskich wspólnot zakonnych na przykładzie Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej jedną z form przygotowań do Milenium Chrztu w Polsce w latach 1959–1965

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 25, Numer 1 (2017) s. 61-74
Agata Mirek

 

do góry