Oczekiwania wiernych wobec księdza w świetle współczesnych badań pastoralnych i socjologicznych

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 25, Numer 1 (2017) s. 119-130
Michał Mraczek

 

do góry