Smok i Wąż starodawny z Ap 12, 3-4 i 12, 7-9. Symbolika i geneza wyobrażenia

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 25, Numer 1 (2017) s. 161-178
Joanna Głowacz

 

do góry