„Kaznodzieja jako uczeń”, Rafał Kowalski, Wrocław, 2016 : [recenzja]

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 25, Numer 1 (2017) s. 207-209
Krzysztof Borecki, Rafał Kowalski

 

do góry