„Białoruskie przekłady Pisma Świętego w latach 1926–2013. Studium historyczno-porównawcze”, Marina Paszuk, Mińsk, 2017 : [recenzja]

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 25, Numer 1 (2017) s. 210-212
Mariusz Rosik , Marina Paszuk (aut. dzieła rec.)

 

do góry