Córki Syjońskie (Iz 3, 16-24). Błyskotliwy przykład ekwiwalencji dynamicznej czy dowód na istnienie nie-masoreckiej Vorlage LXX?

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 25, Numer 2 (2017) s. 97-116
Anna Rambiert-Kwaśniewska

 

do góry