Motywacja soteriologiczna w hymnie chrzcielnym w Tt 2, 11-14; 3, 4-7

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 25, Numer 2 (2017) s. 117-126
Marek Daukszewicz

 

do góry