Udział biskupa Filipa z Fermo we wrocławskim sporze pomiędzy biskupem To- maszem II a księciem Henrykiem IV

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 25, Numer 2 (2017) s. 127-146
Norbert Jerzak

 

do góry