Fundacja i funkcjonowanie wrocławskiego sierocińca Matki Boskiej Bolesnej do roku 1815

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 25, Numer 2 (2017) s. 165-186
Anna Sutowicz

 

do góry