Księgi w kurii diecezjalnej w aspekcie kanonicznym

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 25, Numer 2 (2017) s. 187-206
Jerzy Adamczyk

 

do góry